Сесия 2010-06-17

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Допълнение на решение №115/28.05.2010г. на Общински съвет – Велинград.
Все още няма коментари.

Leave a Reply