Сесия 2010-08-20

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Разглеждане на Решение №167/29.07.2010г. след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област и Кмет на Община Велинград.
  2. Актуализация на Общинския бюджет за 2010г.
  3. Утвърждаване разходите за заплати през 2010г. за делегираните от държавата дейности, финансирани от РБ.
  4. Обявяване в ликвидация на „Стройком” ЕООД гр.Велинград.
  5. Корекция на начална тръжна цена по решение №45/25.02.10г. и решения №94, 95, 96, 97/29.04.10г. за с.Юндола.
  6. Корекция на начална тръжна цена по решение №343/30.09.09г. и №93/29.04.10г. за гр.Велинград.

Все още няма коментари.

Leave a Reply