Сесия 2010-12-22

ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане на Решение №290/25.11.2010г. на Общински съвет – Велинград след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

Коментарите са изключени!