Сесия 2015-10-16

 ДНЕВЕН РЕД :

1.Избор на ВрИД Кмет на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №329

Докл.:Ст.Иванова-Кърпачева

2.Избор на ВрИД Кмет на кметство. РЕШЕНИЕ №330,  РЕШЕНИЕ №331, РЕШЕНИЕ №332, РЕШЕНИЕ №333РЕШЕНИЕ №334, РЕШЕНИЕ №335, РЕШЕНИЕ №336РЕШЕНИЕ №337

Докл.:Ст.Иванова-Кърпачева

3.Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2015-2016г.  РЕШЕНИЕ №338

Докл.:Н.Стефанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!