Сесия 2015-11-12

Дневен ред

1. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №1

2. Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №2

 
Коментарите са изключени!