Сесия 2015-11-26

Д Н  Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Избор на временна комисия за разглеждане на проблемите с „Еко титан“ ЕООД. РЕШЕНИЕ №14
  2. Избор на временна комися за разглеждане на проблемите със „СКОНТО“% ООД. РЕШЕНИЕ №15

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!