Проекти за изменение на Устройствен правилник и Правилник за вътрешния трудов ред с мотиви и доклад

1. Доклад и мотиви

2. Устройствен план

3. Правилник за вътрешния трудов ред

Коментарите са изключени!