Обучение за личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа“

    59 лични асистенти във Велинград преминаха поддържащо обучение в рамките на два дни. Обучението се проведе на 28-29 септември 2015г. от социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане“ в града. По време на самото обучение се наблегна на уменията, които трябва да притежава личният асистент- да изслушва какви са притесненията на човека, да се отнася с разбиране, да помага на потребителя. Проведен бе и разговор за основните дейности, които личните асистенти извършват и трудностите, които срещат в работата си.

     Процеса на обучение на личните асистенти задължително включва следните теми-познания за домашните грижи на потребителя на услугата, основни задължения и права на личния асистент, специфика на грижите за стари хора, за деца и възрастни с увреждания, сигнализиране на рискове и опасности за потребителя, инциденти, дискриминация.

    През август са назначени двама нови потребители и двама нови лични асистенти, а през месец октомври – един потребител и един личен асистент.

Коментарите са изключени!