Община Велинград сключи 59 договора с потребители по проект „Нови възможности за грижа“

    След приключване на периода за подаване на заявления за ползване на услугата личен асистент по проект „Нови възможности за грижа“ служители на Дирекция Социално подпомагане Велинград направиха индивидуална оценка на потребностите на всички кандидат потребители.

  За всеки кандидат потребител беше съставен формуляр за оценка на потребностите и необходимостта от достъп до здравни услуги.

      На база на извършената оценка комисия от Общинска администрация извърши класиране на кандидат потребителите. След подбора кандидтстващи по проекта, бяха сключени 59 договора за предоставяне на услуги на лица с увреждания в това число и 7 деца. Услугата се предоставя от 59 лични асистенти, с които също има сключени договори.

Коментарите са изключени!