Информация за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на фирма ЕТ “ЕКО БУЛ – Йордан Коцев” 4600 гр.Велинград, общ.Велинград; обл.Пазарджик; ЕИК 203801708, бул. “Съединение” № 69, с управител Йордан Коцев има Инвестиционно предложение: “Изграждане на кланица за едро преживни животни” и ограждения към нея в УПИ ХІ кв.84 по кадастралния план на гр.Велинград, общ. Велинград, област Пазарджик.

     Информация за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на фирма ЕТ “ЕКО БУЛ – Йордан Коцев” 4600 гр.Велинград, общ.Велинград; обл.Пазарджик; ЕИК 203801708, бул. “Съединение” № 69, с управител Йордан Коцев има Инвестиционно предложение: “Изграждане на кланица за едро преживни животни” и ограждения към нея в УПИ ХІ кв.84 по кадастралния план на гр.Велинград, общ. Велинград, област Пазарджик. С наш вх. № 53-00-36 от 11.01.2016г. тук.

Коментарите са изключени!