Декларация от Общински съвет – Велинград

Относно: Недопускане на разработване и добиване на полезни изкопаеми на територията на  Община ВелинградНие общинските съветници от ОбС – Велинградандат 2015- 2019г./

Като потвърждаваме всички предходни решения и декларации на Общински съвет – Велинград за недопускане на разработване и добив на полезни изкопаеми, които биха застрашили здравето на хората и околната среда на Община Велинград;

Като защитаваме правата и законните интереси на жителите на Община Велинград, да живеят и работят в екологично чист район;

Като се позоваваме на предоставените по закон права на общината за управление на минералните води в Община Велинград;

Като се солидаризираме със стотиците постъпили в Община Велинград възражения срещу допълнението на Доклада по ОВОС за добив на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица”, на територията на Община Велинград.

В изпълнение на задълженията си:

- да осигуряваме на жителите на Община Велинград здравословни условия на живот, изключващи фактори, застрашаващи живота и здравето на хората;

- да опазваме околната среда и природното разнообразие;

- да опазваме пътната инфраструктура на територията на общината;

- да съхраним Велинград като най-значимия център за балнеолечение в България и СПА столица на Балканите;

- да осигурим и гарантираме правото на жителите на Община Велинград да определят самостоятелно съдбата на общината и структурата на общинската икономика.

КАТЕГОРИЧНО ДЕКЛАРИРАМЕ

  1. Оспорваме представения в РИОСВ – Пазарджик доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица – център” на „Ресурс – 1” АД, гр. Пловдив и Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица – център” от януари 2016 г. като неверни, непълни и необосновани, прикриващи последствията върху човешкото здраве, околната среда и пътната инфраструктура.
  2. Изразяваме категоричното си несъгласие и протест срещу развитието на рудодобив на територията на Община Велинград, в явно противоречие с категорично изразеното становище на жителите на Община Велинград и на общинските органи.
  3. Настояваме Кметът на Община Велинград да оспори описаните в т. 1 доклади, както и да предприеме всички законни действия за недопускането на добив на волфрамосъдържащи руди по гореописаното инвестиционно предложение.
  4. Призоваваме всички граждани на Община Велинград да отстояват законния ред, правата и волята си, изразени в Гражданска подписка против отварянето на волфрамова мина в находище „Грънчарица – център” и бъдещ рудодобив на територията на общините Велинград и Ракитово.
  5. Призоваваме Министерския съвет на Република България, оправомощените по закон министри и всички останали органи за държавно управление, да упражнят правомощията си по закон за недопускане на реализирането на „Инвестиционно предложение за добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица – център”.
  6. Заявяваме категоричното си решение да защитаваме правата на гражданите на Община Велинград, включително и като сезираме компетентните Европейски институции
Коментарите са изключени!