Велинград домакин на регионална среща на здравните медиатори

    На 12 април 2016 г. в хотел „Здравец“ се проведе Регионална работна среща на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” . В срещата се включиха  здравни медиатори от областите Пловдив, Пазарджик, Велинград, Благоевград и др.

   Първоначално беседа беше посветена на откриването и представянето на проекта EQUI HEALTH- проект за насърчаване на представянето на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи. Здравният медиатор към Община Велинград Радка Камбурова присъства на беседата, като всички медиатори включително и тя споделиха опита, трудности и постиженията в практиката си. Мария Самуилова беше водещ от сесията за стратегическо планиране и формата на отчетност на работата на здравните медиатори. Главната цел на проведеното обучение на здравните медиатори е те да могат да повишат здравната култура на етническите малцинства и да подобрят качеството на здравните социални услуги.

Коментарите са изключени!