ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2016ГОД.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2015ГОД.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014ГОД.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013ГОД.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2012ГОД

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2011ГОД.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2010ГОД.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2008-2009ГОД.

Коментарите са изключени!