Да рисуваме с усмивка

      12 юли културните тържества на Велинград продължиха с „ Да рисуваме заедно” от 10:00 ч., в центъра на СПА столицата. Всички деца рисуваха и оцветяваха върху керамични фигурки. Организатор на събитието бе Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Велинград.

Коментарите са изключени!