Обявление за конкурс за длъжността “директор на дирекция” – дирекция “Хуманитарни и социални дейности”

Обявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

 ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 

Коментарите са изключени!