Подобряване на условията за живеене в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания във Велинград

     През последните два месеца, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания/ЦНСТДМУ/ Велинград, с цел подобряване условията за живеене и създаване на уют, наподобяващ семейна среда на потребителите, се извършиха следните ремонтни дейности:

  1. Боядисване и обзавеждане на спалните помещения, фоайето, бани и коридори
  2. Изцяло е сменена  паркетната настилка
  3. Пусната в експлоатация рампа за предвижване на инвалидни колички
  4. Направен е дървен навес 40 кв.м., за съхранение на въглища и дърва
  5. Почистване на тревни площи и обезпаразитяване

    Дейностите бяха извършени под ръководството на директора на центъра г-жа Веселина Ямакова-Ковачева, със съдействието на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев.

     В Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Велинград, предстои монтиране на система за контрол на достъпа и техника за осветление.

Коментарите са изключени!