Сесия 2016-09-15

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1.   Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2016/2017г. РЕШЕНИЕ №340

Докл.:К.Мицина

       2. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в Община Велинград“ по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. на Министерство на земеделието и храните. РЕШЕНИЕ №341

Докл.:В.Атанасов

         3. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение:“Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград – село Драгиново, село Грашево, село Пашови, сало Света Петка и село Кръстава, Община Велинград“ по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. на Министерство на земеделието и храните.РЕШЕНИЕ №342

Докл.:В.Атанасов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!