Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Коментарите са изключени!