Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 27/26.01.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:

Изработване на ПУП- парцеларен план за обекта:Отклонение от път PAZ1062/BGL1350,п.к.ІІ-84-Аврамово/-Рохлева-/Биркова-Кръстава-/ІІІ-843 за с.Кандьови,община Велинград.Съгласно заданието и идейното предложение за ПУП-парцеларен план,новият път започва от  PAZ 1062/BGL 1350, п.к.ІІ-84-Аврамово-Рохлево-Биркова-Кръстава /Велинград-Якоруда/-отклонение за с.Кадьови.Следва съществуващия път до с.Кадьови през горски и селскостопански територии от землището на с.Рохлева/един имот/ и с.Пашови,докато достигне началото на регулацията на с.Кандьови..

Общата дължина на новия път е 2003 м.

Парцеларният план се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ИК

02.02.2017 г.

ИК

02.02.2017 г

Коментарите са изключени!