Разпределение на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки по населени места, съгласно броя на населението по постоянен адрес в община Велинград, обл. Пазарджик към – дата: 15.08.2011 год.

 

Населено

място

Населе-ние по постоя-нен адрес

Брой съдове за разделно

събиране на отпадъци

от опаковки

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА

СЪДОВЕТЕ ЗА

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

НА ОТПАДЪЦИ

ОТ ОПАКОВКИ

ПО КМЕТСТВАТА

НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Жълт контейнер

с Обем

1,1 м3

Жълта кофа с Обем

V = 360 литра

Жълта кофа с Обем

V = 240 литра

Зелен контейнер за стъкло

1

2

3

4

5

6

7

1. гр. Велинград

26669

140

6

9

72

Съгласно План-Схема и Списък
2. гр. Сърница

3799

6

30

0

9

Съгласно План-Схема и Списък
3. с. Абланица

391

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
4. с. Биркова

414

0

2

0

1

Пред кметството или магазина
5. с. Бозьова

43

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
6. с. Бутрева

173

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
7. с. Враненци

182

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
8. с. ГорнаДъбева

222

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
9. с. Грашево

1282

0

2

0

1

Пред кметството или магазина
10. с. Драгиново

4963

0

6

14

5

Съгласно План-Схема и Списък
11. с. Кръстава

1106

0

7

0

2

Съгласно План-Схема
12. с. Медени поляни

705

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
13. с. Пашови

893

0

4

0

1

Пред кметството, магазина и училището
14. с. Побиткамък

673

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
15. с. Рохлева

450

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
16. с. Света Петка

1618

0

11

0

4

Съгласно План-Схема
17. с. Цветино

162

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
18. с. Чолакова

212

0

1

0

1

Пред кметството или магазина
19. с. Юндола

183

0

5

0

2

Съгласно План-Схема

Изготвил: /п/

инж. СТАНИМИР  ЖИВКОВ

Главен инспектор „ЕКОЛОГИЯ”, Дирекция ЕПП

О  Б  Щ  И  Н  А            В  Е  Л  И  Н  Г  Р  А  Д

4600 гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35, тел.: 0359-5-01-02 и 5-21-15 вътр. 254

Разпределение на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки по населени места, съгласно броя на населението по постоянен адрес в община Велинград, обл. Пазарджик към – дата: 15.08.2011 год.

ТЕКСТОВО  ОПИСАНИЕ  НА  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

за някои села – кметства и кметски наместничества

1.) село ГРАШЕВО – 1жълт и 1зелен контейнери

1.1.) Пред кметството на центъра на селото;

2.) село КРЪСТАВА – 7жълти и 2зелени контейнери

2.1.) Пред пощата – 2жълти и 1 зелен

2.2.) Пред ОУ „Васил Левски” – 2жълти;

2.3.) Пред магазина – 2жълти и 1зелен;

2.4.) През младежкия дом – 1жълт.

3.) село ПАШОВИ – 4жълти и 1зелен контейнери 3.1.) На центъра пред джамията – 2жълти и 1 зелен;

3.2.) Пред ОУ „Иван Вазов” – 1жълт;

3.3.) На завоя за училището и шивашкия цех пред магазина – 1жълт.

4.) село ЮНДОЛА – 5жълти 2зелени контейнери

4.1.) В базата на Лесотехническия университет – 1жълт и 1 зелен;

4.2.) Между кметството и ресторанта – 2жълти е 1 зелен;

4.3.) На автобусната спирка пред магазините – 2жълти.

Изготвил: /п/

инж. СТАНИМИР  ЖИВКОВ

Главен инспектор „ЕКОЛОГИЯ”, Дирекция ЕПП

Все още няма коментари.

Leave a Reply