Декларация по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12 ЗПУКИ 
Коментарите са изключени!