ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г. /от м. януари 2017 г. до м. юни 2017 г. вкл./

      ОТЧЕТ  ЗА   ДЕЙНОСТТА   НА   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД    ЗА  ПЪРВО  ПОЛУГОДИЕ  НА  2017  г.  /от  м. януари  2017 г. до  м. юни  2017 г. вкл./

Коментарите са изключени!