Сесия 2017-08-08

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 

  1. Продължаване работата на комисия, назначена с Решение №261/03.06.16г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №260

Докл.:Н.Стефанова

  1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 15 200лв. От продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №261

Докл.:инж.П.Кондев

  1. Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2017/2018г. РЕШЕНИЕ №262

Докл.:Мариана Зинкова-Шенкова

  1. Сключване на договор за наем с физически лица за детска градина „Юрий Гагарин” с.Света Петка – филиал с.Алендарова. РЕШЕНИЕ № 263

Докл.:Мариана Зинкова-Шенкова

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!