Сесия 2017-12-29

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Промяна на общинския бюджет на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №449

Докл.:Я.Тренчева

  1. Отчет на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в ОбщинаВелинград за 2017г. РЕШЕНИЕ №450

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

  1. Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в ОбщинаВелинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №451

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!