РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

№ по ред

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество
1 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД Регистрирана в ТР – Фирмено дело 1274/2000 год. на Пазарджишки окръжен съд  ЕИК 112515488 100% Д-р Чешмеджиев
2 ВКТВ ВЕЛИНГРАД ЕООД Регистрирана в ТР -  Решение 5686/1991 год. с фирмено дело 1274/2000 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 64/1991 год. на ОбНС Велинград ЕИК 822106633 100% Георги Мяшков
3 МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД Регистрирана в ТР – Фирмено дело 1162/2000 год. на Пазарджишки окръжен съд ЕИК 130072241 3.17% Д-р Чавдар  Юлианов Калъчев
4 ХОРОС АД Регистрирана в ТР -  Решение 435/2003 год. с фирмено дело 255/2003 год. на Пазарджишки окръжен съд С Ф.Д. 5901/2005 год.Община Велинград не е вписана като акционер ЕИК 175050993 25% Ал.Гагов
5 АТЛЕТИК АД Регистрирана в ТР -  Решение 2125/1996 год. с фирмено дело 159/1996 год. на Пазарджишки окръжен съд и   Решение 133/1995 год. на ОбС Велинград ЕИК 112041187         1% Красимир Младенов Алендаров     Красимир Младенов Алендаров
6 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ООД Регистрирана в ТР -  Решение 2125/1996 год. с фирмено дело 159/1996 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 133/1995 год. на ОбС Велинград ЕИК 112103991 8% Ирина Томова Шумарева
7 БУЛГАРД ООД Регистрирана в ТР -  Решение 202/2003 год. с фирмено дело 74/2003 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 92/2002 год. на ОбС Велинград   20% Валентин Малинов Бозьов
8 СПОРТ БЕЕВ АД Регистрирана в ТР -  Решение 759/2002 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 189/2001 год. на ОбС Велинград ЕИК 112587752 25% Идрис Мустафа Пашалиев

Коментарите са изключени!