Image

Нови декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, съгласно изменение на Закона от 10.12.2010г.

         
Все още няма коментари.

Leave a Reply