ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА 

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544

BIC: SOMBBGSF

При заплащане на пълния размер на данъка до 30 април се ползва 5 % остъпка.

Коментарите са изключени!