Съобщение

Важно за избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Уважаеми дами и господа,

           За обезпечаване възможността за придвижване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. ще се приемат заявки за помощ в изборния ден на телефон : 0885202408  или на адрес: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, бул.”Хан Аспарух” №35, ет.1, каб.№19

на 26.05.2019г.  в периода от 07.00 часа до 18.00часа

Коментарите са изключени!