Сесия 2011-01-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 10.01

  1. Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”. РЕШЕНИЕ №1РЕШЕНИЕ №2
  2. Изменение и допълнение на Решение №232/28.10.2010г. на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №3
Все още няма коментари.

Leave a Reply