Сесия 2019-08-23

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита и включване на Община Велинград като длъжник. РЕШЕНИЕ № 190
  2. Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ”ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 191
                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Али Мареков/
Коментарите са изключени!