Сесия 2019-10-15

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 215
 2. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Драгиново; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 216 
 3. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Грашево; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 217
 4. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Кръстава; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 218
 5. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Пашови; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 219
 6. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Абланица; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 220
 7. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Биркова; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 221
 8. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Рохлева; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 222
 9. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Бутрева, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 223
 10. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Всемирци, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 224
 11. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Долна Дъбева, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.ЯнковРЕШЕНИЕ № 225
 12. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Кандови, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков  РЕШЕНИЕ № 226
 13. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Алендарова, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 227
 14. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Горна Дъбева, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 228
 15. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Враненци, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 229
 16. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Чолакова, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 230
 17. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Юндола, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград ; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 231
 18. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Горна Биркова, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 232
 19. Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Цветино, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград. Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 233

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!