Сесия 2019-11-11

ДНЕВЕН РЕД:

1.Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №1

2. Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №2

 
Коментарите са изключени!