Проект! Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Oбявление

Проект правилник ОбС

Мотиви, съответно доклад

Проект правилник

Резюме на цялостна оценка

Цялостна предварителна оценка

Доклад 14-дневен срок за консултации

Справка за предложения

Коментарите са изключени!