Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода  01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Коментарите са изключени!