Образец доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите

ДОКЛАД съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите
Коментарите са изключени!