СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

Приложение №8

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Общ брой точки

Забележка

1.

Таня Борисова Касабова

14,00

2.

Рени Стефанова Бакърджиева

13,66

3.

Альоша Сашов Димитров

12,00

С класирания кандидат, вписан на ред № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по процедурата.

Кандидатите за персонал от № 2 до № 3 остават като резерви в случай, че се откаже някой от изпълнителите, с който е сключен договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:                                                                                                       дата: 26.08.2020 г.

Коментарите са изключени!