Инвестиционно предложение “Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъцив обекти, разположени на тероторията на Област Пловдив и Област Пазарджик”

Коментарите са изключени!