Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Велинград

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Велинград

Коментарите са изключени!