ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Oбявление

Проект на решение

Мотиви съответно доклад

Наредба по чл.133 от ЗВД

Приложение 1

Оценка на въздействие

Коментарите са изключени!