Сесия 2020-12-29

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ №368
  2. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №369

             

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                                                                                          /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!