ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати по проекта 

1.ЗАЯВЛЕНИЕ

2. АВТОБИОГРАФИЯ

3. Приложение – Декларация

4. Приложение – Декларация

Коментарите са изключени!