ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

 

 

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

 

 

Психолог- 1бр.

 

Ангел Владимиров Симеонов

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.01.2021, от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, бул. „Хан Аспарух” №35

Коментарите са изключени!