Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения.

Oбявление

Доклад по указ

Мотиви съответно доклад нови

Наредба за спортните клубове 

Предварителна цялостна оценка на въздействие

Проект – отмяна

Резюме на цялостна оценка на въздействието

 Справка предложения  - Публикувано на 19.03.2021г.

Коментарите са изключени!