Заповед №186/15.02.2021г за определяне места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали

Коментарите са изключени!