Отчет за 2020 г. по Програмата за 2020 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020 г. по приоритети

Отчет за 2020 г. по Програмата за 2020 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020 г. по приоритети

Коментарите са изключени!