СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

 

СЪОБЩЕНИЕ

                Съобщавам, че на таблото за обяви на община Велинград публично е  оповестено откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва:

Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските обекти и в заведения за обществено хранене и развлечения, считано от 17.00 ч. на 03.04.2021 г. до 24.00ч. на 04.04.2021 г.

и забрана консумацията на вино и спиртни напитки считано от 17.00 ч. на 03.04.2021 г. до 24.00ч. на 04.04.2021 г.,

в обекти, както следва:

-          заведения за обществено хранене и развлечения на територията на община Велинград;

-           на обществени места на територията на община Велинград;

-          в сградите на община Велинград на бул. Хан Аспарух”№ 35 и Хан Аспарух” № 54 – гр. Велинград;

-          сградите, в които са помещенията за изборни секции, както и на територията на поземлените имоти, в които са построени тези сгради, намиращи се на територията на община Велинград;

-          в транспортните средства, с които се транспортират изборни книжа и материали;

Забрана за допускане на лица в нетрезво състояние в сградата на бул. Хан Аспарух” № 35, гр. Велинград.

Ще бъде допускана продажба, сервиране, предлагане на вино и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и развлечения за горецитирания период, когато това е свързано с провеждане на сватбени тържества, кръщенета, помени, но при извършено предварително съгласуване от кмет на община, в чиито задължения е и своевременното координиране с РУ Велинград към ОД на МВР –Пазарджик, ако няма издаден акт на Министър на здравеопазването, изключващ прилагането.

            Определената форма за участие на заинтересованите лица в производството е писмени предложения и възражения в деловодството на Велинградска администрация с адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, бул.Хан Аспарух 35.

            Определените срокове, в които заинтересованите страни могат да осъществят правото си на участие е до 24.00 ч. на 01.04.2021г.. Предложенията/възраженията ще бъдат обсъдени на 02.04.2021 г. в 09.00 ч. в кабинет № 22, ет. 2. Право на достъп до информацията по преписката може да се получава в кабинет № 22, ет.2.

            Описани съображения за издаване на акта в обявлението:

            Насрочени са избори за народни представители на 04 април 2021 г..

Издаването на акта цели опазване на обществения ред в хода на организационно – техническата подготовка при произвеждане на изборите и цели предотвратяването на нарушения при съобразяване и с нормативно установените задължения на органите на МВР за охрана на всички изборните секции.

Определям като подходящ начин на уведомяването за предстоящо издаване на общ административен акт обявяването му на таблото за обяви на община Велинград.

Извлечение: /п/

 

 

Коментарите са изключени!