Нередба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Нередба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер  
Коментарите са изключени!