ДОКЛАД за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2020г, работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото обслужване на гражданите и прилагането на Закона за устройство на територията (съгласно чл.127 ал.9 от ЗУТ)

ДОКЛАД за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2020г, работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото  обслужване на гражданите и прилагането на Закона за устройство на територията (съгласно чл.127 ал.9 от ЗУТ)

Коментарите са изключени!