ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Албен Купенов

Алекс Бошнаков

Александра Керина

Александър Мандилов

Али Алендар

Али Бошнак

Али Палов

Али Ракитовски

Алтънай Тангърова

Али Ходжов

Ангел Ачев

Анна Маркова

Атанас Вецов

Атанас Вецов 2

Атанас Гаджев

Азиз Халил

Ахмед Кенан

Биляна Лещарова-Саздова

Благодатка Шикова

Боряна Алексиева

Боряна Петричева

Бояна Кирилова

Ваня Станоева

Васил Атанасов

Величка Манева

Веселина Ямакова-Ковачева

Георги Христозов

Гергана Божанова

Гергана Владимирова

Гергана Гяхова

Даниела Филипова-Енева

Дафинка Шуманова

Деница Маврикова

Десислава Лилова-Манушова

Десислава Сандакова

Джемал Еджевид

Диана Бухова

Диана Димитрова

Димитрина Кондева

Димитрина Малинова

Димитрия Кафеджиева

Ивелина Кафеджиева

Иво Ардалиев

Илияна Гешева

Йорданка Вецова

Йорданка Нанова

Калинка Йовчева

Катя Георгиева

Костадинка Мицина

Красимир Николов

Красимира Тричкова

Лидия Сеферова

Лъчезара Попова

Маргарита Узунова

Мариана Атанасова

Мариана Белухова

Мариана Зинкова-Шенкова

Мария Анастасова

Мария Кантарева

Мария Николова

Мария Пещерска

Мария Тасева

Мария Тошева

Мая Якимова

Мехмед Асан

Мехмед Меджид

Мехмед Местан

Мехмед Чолаков

Милена Лулина

Милка Станудина

Мустафа Али

Надежда Велчева

Надежда Стефанова

Надежда Цопанова

Натали Видаркинска

Невена Мерджанова

Николай Байраков

Николай Машев

Павлина Германова

Пенка Чорева

Петрунка Томова

Петър Кондев

Пламен Марков

Пламен Пашалиев

Радка Гарданска-Пухалева

Райна Вардева

Сашка Еличина

Силвия Маджирова

Силвия Сеферова

Славка Даскалова

Снежанка Цанова

Соня Стриглева

Спас Шулев

Сребрин Бозев

Стиляна Йовчева

Стоян Дулев

Стоянка Кърпачева

Таня Голомехова

Таня Карова

Таня Кълвачева

Таня Павлова

Тодор Владимиров

Тодор Масларов

Тодор Семерджиев

Тодор Янков

Тодорка Статева

Фатима Дъбева

Цвета Спасова

Цветана Кафеджиева

Цветелина Мяшкова

Цеца Нистерова

Юлия Юргакиева

Яна Савова

Янко Чолаков

Коментарите са изключени!