Заповед 1059/23.07.2021г. Местност Голямо Блато (по КК на Велинград) променя предназначението на земеделска земя в режим на застрояване -”За ЖС”

Заповед 1059/23.07.2021г. Местност Голямо Блато (по КК на Велинград) променя предназначението на земеделска земя в режим на застрояване – “За ЖС
Коментарите са изключени!